PL EN

Wybór miejsc nienumerowanych

Trwa komunikacja

Wybrany termin: 2020-08-09 15:00

Ograniczenia: Można zarezerwować od 1 do 10 biletów
Typ
Cena
Ilość
Wartość
Bilet normalny
20.00
0.00
Bilet ulgowy
15.00
0.00
Bilet bezpłatny ?
0.00
0.00
Uprawnienie do skorzystania z biletu należy udokumentować przy wejściu do Muzeum. Wykaz osób uprawnionych do skorzystania z biletu bezpłatnego znajduje się na stronie: www.domjp2.pl w zakładce "Odwiedź nas".
Bilet normalny #zwiedzajKrakow ?
16.00
0.00
Bilet przysługuje (za okazaniem dokumentu przy kontroli biletów): a. Posiadaczom Karty #zwiedzajKrakow; b. Posiadaczom Karty Krakowskiej, Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem oraz Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+.
Bilet ulgowy #zwiedzajKrakow ?
12.00
0.00
Bilet przysługuje (za okazaniem dokumentu przy kontroli biletów): a. Posiadaczom Karty #zwiedzajKrakow; b. Posiadaczom Karty Krakowskiej, Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem oraz Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+ Przy jednoczesnym uprawnieniu do ulgi zgodnie z zarządzeniem.
Bilet normalny - Karta Dużej Rodziny ?
10.00
0.00
Bilet dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Uprawnia do wejścia wyłącznie za okazaniem Karty Dużej Rodziny.
Bilet ulgowy - Karta Dużej Rodziny ?
7.50
0.00
Bilet dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Uprawnia do wejścia wyłącznie za okazaniem Karty Dużej Rodziny.