Wybór Dostępności

W związku z ograniczeniami prawnymi związanymi z epidemią Covid-19 czas oczekiwania
na wejście do Muzeum może ulec wydłużeniu.
W Muzeum obowiązuje limit 1 osoby na 15 m kw. powierzchni.
Jednocześnie w budynku może przebywać maksymalnie 80 osób.