PL EN

Rejestracja

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

W celu założenia konta na naszym portalu oraz dokonywania rezerwacji i zakupów biletów  za jego pośrednictwem niezbędne jest podanie poniższych danych osobowych. Choć podanie danych nie jest obowiązkowe, wskazujemy dane, bez podania których nie będziemy mogli zrealizować dla Państwa usługi lub dokonać sprzedaży – w tym zakresie są one niezbędne.

Administrator Państwa danych:

Nasze aktualne dane kontaktowe i identyfikacyjne jako administratora Państwa danych są następujące: Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach z siedzibą w Wadowicach (34-100) przy ul. Kościelnej 7, zarejestrowane przez Organizatora Województwo Małopolskie w Rejestrze Instytucji Kultury pod numerem 26/10, REGON: 121214635, NIP: 551-25-80-813.

Nasz Inspektor ochrony danych:

W sprawach Państwa danych osobowych mają Państwo również prawo do kontaktu z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@domjp2.pl.

Cel, podstawa prawna i okres przetwarzania Państwa danych:

W zakresie w jakim wynika to z wiążącej nas umowy (umowa o świadczeniu usług internetowych, umowa sprzedaży, umowa rezerwacji), dane te są przez Muzeum przetwarzane wyłącznie w celu jej wykonania, zgodnie z artykułem 6 ust. 1 lit. b) RODO. Nie przetwarzamy danych osobowych w szerszym zakresie bez Państwa uprzedniej zgody.

Państwa dane przetwarzane są zawsze jedynie na czas niezbędny do realizacji celu, dla którego je zgromadziliśmy (prowadzenie konta na naszym portalu, wykonanie usługi lub dokonanie sprzedaży, co obejmuje również rozliczenie, zaksięgowanie, ewidencjonowanie zgodnie z przepisami prawa, postępowanie reklamacyjne i gwarancyjne).

W przypadku gdy przetwarzanie danych opiera się na Państwa zgodzie, a cel jest stale realizowany (np. newsletters), przetwarzanie trwa do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.

Podmioty przetwarzające Państwa dane:

Państwa dane będą przetwarzane przez nas oraz podmioty, z którymi współpracujemy (odbiorcy) w zakresie usług informatycznych, serwisowych, transportowych, internetowych, obsługi płatności, usług księgowych i prawnych.

Państwa prawa w stosunku do danych osobowych, które Państwa dotyczą:

W stosunku do Państwa danych mają Państwo prawo do żądania od nas dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Mają Państwo również prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także skargę do organu nadzoru.

Jeśli chcą Państwo, by dane przez nas zgromadzone zostały przeniesione do innego podmiotu, mają Państwo prawo tego od nas zażądać.

Jeśli przetwarzanie danych opiera się na Państwa zgodzie, zgodę tę mogą Państwo cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

DANE PODSTAWOWE

DANE ADRESOWE

Imię i nazwisko lub nazwa firmy

DANE KONTAKTOWE

ZGODY

* gwiazdką zostały oznaczone pola wymagane do wypełnienia